Τα ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση συμμετέχουν στο sCYence Fair 2021 με ένα θεατρικό δρώμενο και παρουσίαση της ομάδας έργου, στην οποία δραστηριοποιούνται ενεργοί μαθητές ενάντια στην παραπληροφόρηση, μέλη του CyberSafetyYouth Panel και ενεργοί μαθητές και νέοι. Τα ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση υλοποιούν βιωματικά εργαστήρια σε σχολεία αξιοποιώντας δραστηριότητες που δημιούργησαν οι ίδιοι οι νέοι της ομάδας, για τους συνομηλίκους τους. Τρίτη 20 Απριλίου | 16:00 στο https://www.youtube.com/watch?v=AKC8IEnXg94 Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ στο https://scyence.cyi.ac.cy/